• แจ้งข่าวค่ะ! วันที่ 27 สิงหาคม 2015 เวลาประมาณ 8:00 -10:00 น ทางเกมส์จะทำการปรับปรุงระบบนะคะ more..